sunnuntai 9. kesäkuuta 2013

Ja vielä lisää opettajien kertomuksia

Nyt äänessä ovat matemaattisten aineiden opettaja ja äidinkielenopettaja:

Matemaattiset aineet:
"Olen käyttänyt ipadia
-wilma
-koulun kotisivut
-sähköposti
-tiedon haku netistä
-valokuvaus (laitteessa valmiina muka joku infrapuna ja röntgenkuvaus, ei ok (Photo Booth)
-dropboxista tarkastanut oppilaiden lähettämiä kokeellisen kurssin työselostuksia
-kokeillut laitteessa olevaa kiihtyvyysmittausohjelmaa (SPARKvue)
-tutkinut löytyisikö sopivia ilmaisohjelmia fysiikan tai kemian opetukseen lukiotasolle
-kokeillut Labdisc-sensoreiden (GlobiLab-ohjelmisto) toimintaa ja mahdollista käyttöä opetuksessa (ilonaIT)"

Äidinkieli:
"Kokemuksia iPadin käytöstä kahdella puoliksi etäkurssilla

Lähtötilanteena oli, että kaksi osallistujamäärältään pientä kurssia toteutettiin opettajalle puolikkaina kursseina, mutta opiskelijat saivat niistä kokonaisen kurssin. Koska etätuntien osuuteen piti saada tehtäviä,jotka olisivat myös helposti siirrettävissä opettajalle, päädyin ottamaan padit käyttöön sekä ÄI 13 ja ÄI 7 –kursseille.

Aluksi tuntui haastavalta, miten puhekurssia voisi pitää osittain etänä, mutta koska ryhmä oli hyvin pieni, ehdittiin lähiopetuksessa tehdä tarpeelliset live-harjoitukset. Tehtävät jaettiin opiskelijoille Dropboxin avulla, ja sinne he myös tallettivat omat työnsä. Dropboxista opettaja pystyi helposti seuraamaan niitä. Etätehtäviä yritin suunnitella niin, että mm. iPadin videointimahdollisuudet voitiin hyödyntää. Tällaisia tehtäviä oli muutama, esim. haastattelu, jossa opiskelija laati kysymykset ja videoi koko haastattelun. Televisiojuontajan tarkkailutehtävää varten iPadeissa oli pääsy Yle-Areenaan. Nämä ja muut samantyyppiset tehtävät onnistuivat muuten hyvin, mutta niiden jakamisessa toisille ilmeni yllättäviä ongelmia. Haastateltavat olivat toivoneet, ettei heitä ”näytettäisi” vaan vain kuunneltaisiin. Tätä toivetta kunnioitettiin, vaikka myös teknisiä äänenkuuluvuusongelmia ilmeni. Ongelma johtui kuvaamistilanteesta, jossa haastateltava oli istunut hiukan liian kaukana kamerasta. Muidenkin töiden esittämisessä toisille oli teknisiä ongelmia, jotka johtuivat varmaan meistä käyttäjistä ja osittain luokan laitteista.

Mielipiteet laitteen käytöstä vaihtelivat puolesta ja vastaan, ja pääsääntöisesti kuvaamistehtävistä pidettiin. Yleensä ne, jotka iPadia tai iPhonea olivat jo aiemmin käyttäneet, suhtautuivat myönteisemmin kokeiluun kuin muut.

Äi 13-kurssi eli luovan kirjoittamisen kurssi oli opiskelijamäärältään suurempi kuin puhekurssi. Myös tällä kurssilla käytettiin Dropboxia tehtävien jakoon sekä palautukseen opettajalle. Hankaluutena oli monen mielestä iPadilla kirjoittaminen tuntitehtävissä, ja kokemansa kirjoittamisen ongelmat he ratkaisivat kotikoneella toisin. Työn tallentaminenhan on Dropboxiin helppoa. Se, mitä opettaja oli Dropboxin valitessaan toivonut ennakkoon, oli töiden jakaminen itse kunkin luettavaksi Dropboxin avulla, mikä teknisesti olisi ollut helppoa. Käytännön tasolla tuli ujousongelmia: tuotettuja tekstejä kyllä mielellään luettiin ääneen ja käsiteltiin tunneilla keskustellen, mutta pysyvää jälkeä ei toisille haluttu jättää
.
Opettajan kannalta palautteen antaminen osoittautui Dropboxin käytön takia hankalaksi, joten kirjalliset kommentit töistä annoin kyllä sähköisesti, mutta opiskelijoiden toiveesta Wilmaan. Mille tahansa kurssille, jossa kirjoitetaan paljon, jokin muu sovellus olisi parempi, ehkä iAnnotate tai jokin vastaava."


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti