tiistai 20. marraskuuta 2012

Kokemuksista kirjattomasta maantieteen kurssista tablet-tietokoneiden avulla

Maantieteen kurssi ilman oppikirjoja alkaa olla lopussa. Kurssin alussa suunnitelmani oli käyttää tabletteja varsin paljon tehtävien kautta jotka jakaisin opiskelijoille Dropboxin kautta. Ajattelin käyttää myös Facebookia, Wikiä ja YouTubea. YouTubea aioin käyttää esittämään omatekoisia animaatioita eri asioista sekä käyttää valmiita videoita havainnollistamaan asioita. Google Earth on maantieteen opetukseen todella käyttökelpoinen. Varsinkin kun nykyään sille voi tehdä erilaisia esityksiä maantieteellisistä asioista. Oheinen kuva kuvaa alkuperäistä suunnitelmaani.
Kurssin aikana Wiki jäi käytännössä käyttämättä. Tämä ryhmä ei innostunut Facebookin käytöstä. He kyllä lukivat varsin kattavasti laittamiani tehtäviä ja lisämateriaaleja, mutta keskustelua heistä ei Facebookiin irronnut. Sama ilmiö oli kyllä havaittavissa oppitunneillakin. Tämä ryhmä ei jostain syystä ryhtynyt keskustelemaan asioista, vaan he olivat varsin sulkeutuneita. Niinpä Facebookista ei ollut juuri lisäarvoa tällä kurssilla. Saman informaation olisi voinut jakaa vaikkapa Wilman välityksellä. Sen sijaan Dropboxin käyttö oli sujuvaa. Opiskelijat osasivat löytää antamani tehtävät jakokansiosta ja palauttaa omat valmiit työnsä omaan opettajalle jaettuun kansioon.
Alun opettajajohtoisen osuuden (jotta opiskelijat oppisivat käyttämään laitteita) jälkeen kurssi perustuikin aika paljon tehtävien tekemiseen. Tehtäviä tehtiin tunnilla sekä yksin että ryhmässä. Myös kotiin tuli tekemistä. Opiskelijat etsivät vastauksia ongelmiin haluamistaan lähteistä. Tässä lähteen luotettavuuden arvoiminen osoittautui tärkeäksi. Se osoittautui myös vaikeaksi.
Oppimispäiväkirjan pitäminen ja oman oppimisen reflektointi oli tärkeä osa kurssia. Opiskelijoiden oppimispäiväkirjojen taso vaihteli huolimattomista kommenteista hyvinkin ansiokkaisiin oppimisen pohdiskeluun.
Monelle opiskelijalle opiskelu ilman oppikirjaa osoittautui vaikeaksi, ehkä jopa pelottavaksi. Se on ymmärrettävää, onhan heillä takana yhdeksän vuoden oppikirjoihin sidottu opiskelu. Uuteen tapaan toimia ei ole kenenkään helppo siirtyä. Osa opiskelijoista koki opiskelun ilman oppikirjaa mielenkiintoiseksi vaihteluksi.

Tässä parin opiskelijan pohdintaa kurssista:

"Kurssi oli minulle vaikea. Uuden opiskelutavan omaksuminen ja ilman kirjaa opiskelu tuntui hankalalta. Uuden laitteen käytön opetteleminen ja sen toimimaan saaminen vei paljon energiaa, jonka seurauksena tehtävien tekeminen tuntui hankalammalta. iPadin käytöstä olisi hyvä saada kokemusta ennen sillä opiskelua.

Tiedon löytäminen verrattuna kirjan kanssa opiskeluun on nihkeää. Iternetistä löytyy palon hyvää, mutta myös paljon huonoa. Tässä mielessä kirja on paljon paremmin: tieto on luotettavaa, kokonaisuudet selkeitä ja asiat olennaisia. Kirjaa ja padia olisikin ehkä parempi käyttää rinnakkain, sillä ne voisivat täydentää toisiaan.

Toisaalta kynällä paperille kirjoitettu tieto jättää mieleen jäljen ja auttaa joitain henkilöitä muistamaan asiat paremmin. En ole varma toistuuko sama ilmiö tabletilla kirjoittaessa. Oppimistapoja on monia; jotkut oppivat lukemalla, jotkut kirjoittamalla, jotkut kuulemalla, jotkut näkemällä ja jotkut tekemällä. Tabletilla tekeminen sijoittuu mielestäni erityisesti tekemällä oppimiseen ja sillä tavalla helpoiten oppivat saavat varmasti tabletilla opiskelusta todella paljon irti.

Jos tabletin käyttöä aletaan harjoittelemaan jo ala-asteella, tilanne on eri. Tämä on hyvin paljon tottumiskysymys, mutta siltikään se ei kaikkiin aineisiin sovi. Miten historian laajojen kokonaisuuksien hallitseminen sujuu tabletilla? Entä äidinkielen kielioppi- ja kirjoitusharjoitukset? Kielien opiskelu? Kehitettävää on paljon.

Kurssissa sorruin turhautumiseen ja sen seurauksena laiskuuteen. Vika on minun, ei iPadin, tehtävien tai opettajan. Tämä johtuu osaksi siitä, että olen aikoja sitten tunnistanut itseni erityisesti lukemalla ja kirjoittamalla, osaksi kuuntelemalla oppivaksi henkilöksi.

Kirjoittaminen sentään alkaa jo sujua!" Aaro

"kurssin viimeinen oppitunti ennen koetta. Tällä tunnilla kertasimme kaikki asiat mitä olemme tällä kurssilla opiskelleet. Opettaja kertoi mitä kokeeseen pitää lukea. Tämä kurssi on ollut mukava ja opiskelu on sujunut hyvin vaikka kirjaa ei olekkaan. Tableteilla opiskelussa on ilmennyt välillä pieniä ongelmia esim. Kotona Dropboxin käytössä ja joskus tiedon löytämisessä. Jotkut tehtävät ovat olleet vaikeita mutta jotkut taas jo vanhaa tuttua. Explain everything ohjelma ei mielestäni ole toiminut tällä kurssilla oiken hyvin sen käyttö on ollut välillä vaikeaa, mutta joissain tehtävissä se on ollut ihan hyödyllinen. Oppiminen on mielestäni onnistunut kurssilla vaikka sitä kirjaa ei olekkaan enkä ole missään vaiheessa sitä tarvinnutkaan. Tänään tunnilla teimme myös kyselyn kurssista ja mitä parannettavaa siinä olisi ollut." Eetu

Keskustelimme opiskelijoiden kanssa viimeisellä tunnilla kurssista ja sen sujumisesta. Opiskelijoiden mielipide siitä että olisi hyvä hallita laitteen tekninen käyttö jo ennen laitteen avulla opiskelemista, oli erittäin hyvä. Se vahvisti samaa aiemmin itselläkin jo herännyttä ajatustani. Lukio ei saisi olla ensimmäinen kosketus opiskeluun uuden tekniikan kanssa, vaan opiskelijan pitäisi olla jo kasvanut tämän tyyppiseen opiskeluun aiemmissa opinnoissaan. Kuitenkin niin kauan kuin tilanne ei ole tällainen, täytyy meidän miettiä millä keinoin parannamme opiskelijoiden valmiuksia tablet-laitteella opiskeluun. Meillä Savonlinnan lyseolla on harkinnassa ryhtyä ensi syksystä opettamaan uusille ykkösille tablet-taitoja, jotta varsinainen opiskelu olisi helpompaa. Meillä menee ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille opotunteja pitkin syyslukukautta. Voisimme yhdistää niihin myös tekniikan opiskelua.
Kerron jatkossa opiskelijoille pidetyn kyselyn tuloksista ja oppimistuloksista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti