sunnuntai 12. elokuuta 2012

TE3, iPad - Final


 
TE3 / iPad -kurssi on pidetty. Aikaa kurssin loppumisesta on vierähtänyt, mutta joskus täytyy nousta korkeammalle, jotta voi nähdä kauemmaksi. Tällä kertaa noin 9000 m:n.
 
Päätimme kokeilun kurssikokeeseen. Opiskelijat saivat valita suorittavatko kokeen perinteisesti kynä-paperi periaatteella vaiko iPadilla, jolloinka kysymykset olivat soveltavia, oppimateriaalit ja netti käytössä. 28 opiskelijaa 30:stä valitsivat Pädin. Aikaa kokeen suorittamiseen oli 4h.

Kokeen opiskelijat tallensivat omaan Dropbox -kansioonsa, jonka he olivat jakaneet minulle. Varmuuden vuoksi opiskelijat lähettivät koevastaukset minulle myös sähköpostitse. Tämä varmistus osoittautui hyväksi ratkaisuksi parin opiskelijan kohdalla.

Kokeen korjaaminen koneelta onnistui hyvin ja tallensin palautteen sekä arvoinnin kokeesta opiskelijoiden jakamiin tiedostoihin. Arvosanajakauma oli lähes identtinen samaan aikaan pitämäni perinteisen terveystiedonkurssin kanssa.

Opiskelijapalaute kurssista oli pääsääntöisesti positiivinen. Mukavaa oli huomata joidenkin opiskelijoiden kohdalla prosessin kehittyminen laitteen hallinnasta uudenlaisen opiskelutekniikan haltuunottoon. Tiedonkäsittely ja jäsentäminen sekä collaboraation, jakamisen kehittyivät ja avasivat osalle uuden tavan opiskella. Tuottaa ja jakaa tietoa, oppia toisilta ja opettaa toisia.

Perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna ensimmäinen iPad kurssi työllisti enemmän, mutta toisaalta se oli myös motivoivampi niin opiskelijoille kuin opettajallekin. Pedagogisesti kurssi opetti uudenlaisen tavan opiskella. ITK:n hyväksikäyttö tiedon hankkimisessa on tulevaisuutta. Passiivisen tiedon vastaanottamisesta päästiin aktiiviseen tiedon hankkimiseen ja jäsentämiseen. Monisteita kurssilla ei jaettu lainkaan eikä paperia käytetty ollenkaan. Kaikki opintomateriaalit olivat ja ovat edelleen opiskelijoiden käytössä digitaalisessa muodossa.
 
Opiskelijat pitivät oppimispäiväkirjaa. Bloggaan vielä myöhemmin helmiä heidän tuotoksistaan..

Osa opiskelijoista halusi Padin myös kesäksi käyttöönsä syksyn kirjoituksiin valmistautumista varten.

hs