tiistai 27. marraskuuta 2012

Maantieteen kurssin opiskelijoiden tuntemuksia ilman kirjaa opiskelusta

Maantieteen 1-kurssin jälkeen tehtiin kysely opiskelijoille. Jatkossa julkaisen kyselyn tuloksia tässä blogissa. Tässä vaatauksia kysymykseen: "Miltä opiskelu ilman oppikirjaa tuntui"

Olihan siinä totuttelemista. Ihan mukavaa se oli kun laukku tuntui yli puol kirjaa kevyemmältä. Sinänsä olisi jees kun olis padit aina, ei tarvitsisi kuin yhden laitteen kaikkiin aineisiin. Mutta ei tämmönen kyllä kaikkiin aineisiin sovellu.

Olihan se erilaista... Välillä ehkä vähän vaikeaakin kun tottunut opiskelemaan kirjojen kanssa.. Joskus näki vastaukset suoraan netistä eikä asioita tullut oikeesti ajateltua koska niitä ei tarvinnut kirjoittaa mihinkään ylös..

vaikee, tabletin käytön opettelu vie aikaa

Vähän vaikeaa. Koska siihen kuluttaa aika oppi käyttämään Ipadia.

Aluksi opiskelu oli hankalaa mutta kyllä siihen tottui

Täysin erillaiselta, alussa oli vaikea opiskella, koska en ollut ennen opiskellut ilman kirjaa. Loppua kohden jutun oppi. Opiskelu oli loppujen lopuksi mukavaa

Alkuun vaikealta mutta kun alkoi löytämään asioita netistä niin se helpottui.

Erilaiselta, mutta iPad toi omalla tavallaan lisämotivaatiota opiskeluun. Välillä tuntui kuitenkin vaikealta, kun ei voinut etsiä tietoa kirjasta, josta se löytyisi helposti ja yksinkertaisesti muotoiltuna. Netistä tieto löytyi välillä liian vaikeassa muodossa verrattuna kirjaan.

Opiskelu ilman oppikirjaa tuntui todella vaikealta, kun ei ollut mitään ns hätävaraa mistä tarkastaa asiat, nyt ilman oppikirjaa ei sinällään koskaan tiennyt mistä etsiä ja löytääkö.

Vähän haastavalta, mutta kyllä sitten tottui ipadilla etsimään netistä tietoa vaikka se alussa hankalaa olikin.

Opiskelu onnistui hyvin ja tuntui hauskan erilaiselta.

Välillä oppikirjaa olisi tarvinnut, mutta ylipäätään opiskelu oli aika helppoa.

Omistan oppikirjan myös niin paha sanoa kun en tiedä vaikeampaa se olisi jos en kirjaa omistaisi.
Vaati aluksi totuttelua. Asioiden oppiminen ehkä vähän vaikeampaa.

Aluksi oli vaikeaa kun en osannut käyttää ipadia, mutta sitten kun oppi perusasiat, niin opiskelu helpottui. Paremmin oppii kirjan kanssa.

Aluksi ajattelin, että 'oo ipad kivaa', mutta eipäs ollutkaan. Kauheeta oli. Ei yhtään kätevä. Tuli vaa tehyks kaikkee muuta epäjärkevää tunneilla. Oppikirjat on kivempia. Ja jää paremmin jutut mieleen ku kirjottaa vihkoon.

Tiedon etsiminen oli vaikeaa ja meni paljon aikaa, ennen kuin oppi käyttämään laitetta. Opiskelu oli vaikeampaa, mutta hieman kiinnostavampaa.

Erilaiselta ja oli ihan hyvä kun ei tarvinnut ostaa oppikirja. Kirjasta olisi kuitenkin ollut paljon hyötyä iPadilla opiskelun ohella.

Hankalalta, kun ei ollut tottunut opiskelemaan ilman kirjaa.

Aluksi se oli aika vähän hankalaa, kun laitetta alkoi oppia käyttämään niin opiskelukin alkoi tuntumaan mukavammalta.

Vaikealta. Tarkan tiedon ja kokonaisuuksien löytäminen on hankalaa.

Se tuntui oudolta etenkin alussa. Ipadilla opiskellessa oli vaikeaa ymmärtää asiakokonaisuuksia, jotka olisi helppo katsoa kirjasta. Riippuu varmaan erittäin paljon jokaisen yksilöllisestä opiskelutavasta, miten pärjää ilman kirjaa. Itselleni kirjan kanssa opiskelu olisi ehkä sopinut paremmin.

Aluksi se oli mielenkiintoista ja jännää, mutta nopeasti huomasi kaipaavansa kynää ja paperia. Kirjassa tieto tuntuu olevan paremmin käsiteltävissä ja saatavissa. Ipadista oli kuitenkin hyötyä havainnollistamaan asioita sovelluksien avulla ja tiedon välitys opettajan ja oppilaan välillä oli tiiviimpää kuin normaalisti. Opettajaankin tuli tietyllä tapaa tiiviimpi suhde ja pystyi kysymään asioista paremmin kuin muilla tunneilla. Voisin kuvitella käyttäväni ipadia jatkossakin.

tiistai 20. marraskuuta 2012

Kokemuksista kirjattomasta maantieteen kurssista tablet-tietokoneiden avulla

Maantieteen kurssi ilman oppikirjoja alkaa olla lopussa. Kurssin alussa suunnitelmani oli käyttää tabletteja varsin paljon tehtävien kautta jotka jakaisin opiskelijoille Dropboxin kautta. Ajattelin käyttää myös Facebookia, Wikiä ja YouTubea. YouTubea aioin käyttää esittämään omatekoisia animaatioita eri asioista sekä käyttää valmiita videoita havainnollistamaan asioita. Google Earth on maantieteen opetukseen todella käyttökelpoinen. Varsinkin kun nykyään sille voi tehdä erilaisia esityksiä maantieteellisistä asioista. Oheinen kuva kuvaa alkuperäistä suunnitelmaani.
Kurssin aikana Wiki jäi käytännössä käyttämättä. Tämä ryhmä ei innostunut Facebookin käytöstä. He kyllä lukivat varsin kattavasti laittamiani tehtäviä ja lisämateriaaleja, mutta keskustelua heistä ei Facebookiin irronnut. Sama ilmiö oli kyllä havaittavissa oppitunneillakin. Tämä ryhmä ei jostain syystä ryhtynyt keskustelemaan asioista, vaan he olivat varsin sulkeutuneita. Niinpä Facebookista ei ollut juuri lisäarvoa tällä kurssilla. Saman informaation olisi voinut jakaa vaikkapa Wilman välityksellä. Sen sijaan Dropboxin käyttö oli sujuvaa. Opiskelijat osasivat löytää antamani tehtävät jakokansiosta ja palauttaa omat valmiit työnsä omaan opettajalle jaettuun kansioon.
Alun opettajajohtoisen osuuden (jotta opiskelijat oppisivat käyttämään laitteita) jälkeen kurssi perustuikin aika paljon tehtävien tekemiseen. Tehtäviä tehtiin tunnilla sekä yksin että ryhmässä. Myös kotiin tuli tekemistä. Opiskelijat etsivät vastauksia ongelmiin haluamistaan lähteistä. Tässä lähteen luotettavuuden arvoiminen osoittautui tärkeäksi. Se osoittautui myös vaikeaksi.
Oppimispäiväkirjan pitäminen ja oman oppimisen reflektointi oli tärkeä osa kurssia. Opiskelijoiden oppimispäiväkirjojen taso vaihteli huolimattomista kommenteista hyvinkin ansiokkaisiin oppimisen pohdiskeluun.
Monelle opiskelijalle opiskelu ilman oppikirjaa osoittautui vaikeaksi, ehkä jopa pelottavaksi. Se on ymmärrettävää, onhan heillä takana yhdeksän vuoden oppikirjoihin sidottu opiskelu. Uuteen tapaan toimia ei ole kenenkään helppo siirtyä. Osa opiskelijoista koki opiskelun ilman oppikirjaa mielenkiintoiseksi vaihteluksi.

Tässä parin opiskelijan pohdintaa kurssista:

"Kurssi oli minulle vaikea. Uuden opiskelutavan omaksuminen ja ilman kirjaa opiskelu tuntui hankalalta. Uuden laitteen käytön opetteleminen ja sen toimimaan saaminen vei paljon energiaa, jonka seurauksena tehtävien tekeminen tuntui hankalammalta. iPadin käytöstä olisi hyvä saada kokemusta ennen sillä opiskelua.

Tiedon löytäminen verrattuna kirjan kanssa opiskeluun on nihkeää. Iternetistä löytyy palon hyvää, mutta myös paljon huonoa. Tässä mielessä kirja on paljon paremmin: tieto on luotettavaa, kokonaisuudet selkeitä ja asiat olennaisia. Kirjaa ja padia olisikin ehkä parempi käyttää rinnakkain, sillä ne voisivat täydentää toisiaan.

Toisaalta kynällä paperille kirjoitettu tieto jättää mieleen jäljen ja auttaa joitain henkilöitä muistamaan asiat paremmin. En ole varma toistuuko sama ilmiö tabletilla kirjoittaessa. Oppimistapoja on monia; jotkut oppivat lukemalla, jotkut kirjoittamalla, jotkut kuulemalla, jotkut näkemällä ja jotkut tekemällä. Tabletilla tekeminen sijoittuu mielestäni erityisesti tekemällä oppimiseen ja sillä tavalla helpoiten oppivat saavat varmasti tabletilla opiskelusta todella paljon irti.

Jos tabletin käyttöä aletaan harjoittelemaan jo ala-asteella, tilanne on eri. Tämä on hyvin paljon tottumiskysymys, mutta siltikään se ei kaikkiin aineisiin sovi. Miten historian laajojen kokonaisuuksien hallitseminen sujuu tabletilla? Entä äidinkielen kielioppi- ja kirjoitusharjoitukset? Kielien opiskelu? Kehitettävää on paljon.

Kurssissa sorruin turhautumiseen ja sen seurauksena laiskuuteen. Vika on minun, ei iPadin, tehtävien tai opettajan. Tämä johtuu osaksi siitä, että olen aikoja sitten tunnistanut itseni erityisesti lukemalla ja kirjoittamalla, osaksi kuuntelemalla oppivaksi henkilöksi.

Kirjoittaminen sentään alkaa jo sujua!" Aaro

"kurssin viimeinen oppitunti ennen koetta. Tällä tunnilla kertasimme kaikki asiat mitä olemme tällä kurssilla opiskelleet. Opettaja kertoi mitä kokeeseen pitää lukea. Tämä kurssi on ollut mukava ja opiskelu on sujunut hyvin vaikka kirjaa ei olekkaan. Tableteilla opiskelussa on ilmennyt välillä pieniä ongelmia esim. Kotona Dropboxin käytössä ja joskus tiedon löytämisessä. Jotkut tehtävät ovat olleet vaikeita mutta jotkut taas jo vanhaa tuttua. Explain everything ohjelma ei mielestäni ole toiminut tällä kurssilla oiken hyvin sen käyttö on ollut välillä vaikeaa, mutta joissain tehtävissä se on ollut ihan hyödyllinen. Oppiminen on mielestäni onnistunut kurssilla vaikka sitä kirjaa ei olekkaan enkä ole missään vaiheessa sitä tarvinnutkaan. Tänään tunnilla teimme myös kyselyn kurssista ja mitä parannettavaa siinä olisi ollut." Eetu

Keskustelimme opiskelijoiden kanssa viimeisellä tunnilla kurssista ja sen sujumisesta. Opiskelijoiden mielipide siitä että olisi hyvä hallita laitteen tekninen käyttö jo ennen laitteen avulla opiskelemista, oli erittäin hyvä. Se vahvisti samaa aiemmin itselläkin jo herännyttä ajatustani. Lukio ei saisi olla ensimmäinen kosketus opiskeluun uuden tekniikan kanssa, vaan opiskelijan pitäisi olla jo kasvanut tämän tyyppiseen opiskeluun aiemmissa opinnoissaan. Kuitenkin niin kauan kuin tilanne ei ole tällainen, täytyy meidän miettiä millä keinoin parannamme opiskelijoiden valmiuksia tablet-laitteella opiskeluun. Meillä Savonlinnan lyseolla on harkinnassa ryhtyä ensi syksystä opettamaan uusille ykkösille tablet-taitoja, jotta varsinainen opiskelu olisi helpompaa. Meillä menee ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille opotunteja pitkin syyslukukautta. Voisimme yhdistää niihin myös tekniikan opiskelua.
Kerron jatkossa opiskelijoille pidetyn kyselyn tuloksista ja oppimistuloksista.

tiistai 13. marraskuuta 2012

iLO-päivät Joensuussa

Kuten jo aikaisemmin olen maininnut, Savonlinnan lyseon lukion opettajille on tänä syksynä saatu iPadeja henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikille halukkaille on laitteet hankittu! On ollut mukava nähdä, miten kollegat ovat tehneet oivalluksia pädin monipuolisista mahdollisuuksista. Monelle asia kuitenkin avautui uudella tavalla, kun osallistuimme isolla porukalla iLO-päiville Joensuussa. Katso ohjelma: ILO-päivät

iLO-päivät pidettiin ensimmäisen kerran viime keväänä, silloinkin Joensuun Norssilla. Lyhenne tulee sanoista iPadit lukio-opetuksessa, mutta ainakin tällä kertaa mukana oli jonkin verran muitakin kuin lukioiden väkeä. Viimeksi olimme Savonlinnasta mukana kolmen hengen tiimillä, mutta tällä kertaa jo kymmenen hengen voimin, ja me kolme "konkaria" pidimme pajoja. Ismo esitteli maantieteen kurssin pitämistä ilman oppikirjaa, Hannu Dropboxin käyttöä tallennuspaikkana ja opettajan ja opiskelijan yhteistyön välineenä sekä allekirjoittanut omatekoisten animaatioiden ja videoiden käyttöä filosofiassa.

Ideana pajoissa ja koko toiminnassa on yhteinen jakaminen: "Tuo tullessas, vie mennessäs." Pajojen vetäjät olivat itse opettajia, jotka ovat käytännössä tehneet työtä iPadeilla. Eräs osallistujista kommentoi tätä asiaa sanomalla, että se juuri on parasta, kun viisaus tulee vertaiselta vertaiselle eikä mennä esimerkiksi liikaa teknisiin yksityiskohtiin. Pajojen pitämisen kynnys pysyy matalana, kun ote on sellainen, että opitaan toinen toisiltaan. Ei tarvitse olla maailmansuuri guru, vaan voi kertoa omia kokemuksiaan ja keskustella muiden kokemuksista.

iLO-päivät edustavat uutta koulutuskulttuuria, joka perustuu juuri yhteistyölle ja jakamiselle. Pajanpitäjille ei makseta palkkaa, vaan palkkio tulee siitä, että itsekin oppii. Se, joka on osallistunut pajaan, saattaa seuraavalla kerralla itse toimia vetäjänä. On hienoa nähdä, että tämä uusi toiminta- ja ajattelutapa innostuttaa ihmisiä. Sosiaalinen media ja henkilökohtaiset mobiililaitteet muuttavat myös koulua ja pedagogiikkaa.Lyseon opettajien kommentteja ja keskustelua:

- "Avautui, millä tavalla pädiä voi opetuksessa käyttää. Esim. iBooksAuthor." Katriina

- "Oli antoisa koulutus, opin paljon uutta ja haluan oppia paljon lisää iPadistä." Tuula

- "Samat sanat, paitsi että vinkkejä, kuten aina, tulee paljon, mutta niiden käytäntöönpano on sitten eri juttu. Aikaa opetteluun ja sovellusten käyttöön tarvitaan. Vinkit ehtivät häipyä päästä ennen kuin on ehtinyt edes kokeilla. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö innostusta asiaan olisi! Jane

- "Paljon tuli vinkkejä, mutta itsellänikin on pädin käyttö hakusessa. ILOpäivät oli hienosti järjestetty. Erityisesti pidin oppilaiden tietoiskupajoista. Norssin ykkösillä ja kakkosilla on omat henk.koht. padit, joten esim. enkussa he kirjoittavat tuotoksiaan Pages-ohjelmalla. Open henkilökohtaisena työvälineenä pädi on hyvä." Riitta

- "Oppilaita minäkin haastattelin kumpanakin päivänä ja he näyttivät, mitä olivat tehneet kielissä. Se oli kivaa! Kielten opettajien paja tietysti kiinnosti, koska he olivat jonkin verran käyttäneet pädiä jo opetuksessa. Kokeitakin oli toinen yrittänyt kielissä pitää... Vaikutti hieman väkinäiseltä kuitenkin." Jane

- "Minulle jäi kahtalaiset tunnelmat ILO-päivistä. Ensimmäisenä tulee mieleen opettajien innostuneisuus padeja kohtaan. Padeissa on kuitenkin huonona puolena se, että apsien viidakko on erinomaisen laaja ja ihmisillä tuntuu olevan tarve testailla niitä laajasti ja kuitenkin he ovat epävarmoja, onko tämä apsi juuri se oikea. Vertailun vuoksi toteankin, että pajoissa, joissa olin, olisi vanha kunnon Office-paketti terästettynä Windowsin mukana tulevilla apuohjelmilla ja pilvipalveluilla ollut testivoittaja!

Toinen asia, mikä tuli esiin, oli Mac-koneissa olevien ohjelmien tasoero vastaaviin pad-apseihin. Macissa ohjelmia (esim. Pages) voi pitää ammattitason ohjelmina, kun taas vastaavat apsit padeissa ovat riisuttuja versioita niistä.

Padeilla on kuitenkin paikkansa koulussa:
- helppo mukana kannettavuus ja pitkä akun kesto
- nopeakäyttöisyys
- löytämällä sopivia apseja niillä voi tehdä asioita, joihin perinteisillä kannettavilla koneilla ei pystytä

Lisäksi odotan mielenkiinnolla oppimistuloksia runsaasti padeja käyttävillä. Tarkoituksena luulisi olevan niiden koheneminen esim. yo-kokeissa." Risto

- "Toisaalta yksi tavoite on suomalaisten nuorten tietotekniikkataitojen kohentaminen. Nyt kun aletaan olla sitä häntäpään porukkaa. Kyseessä ei ole pelkästään oppimistulosten (perinteisessä mielessä) parantaminen, vaan opiskelijoiden valmistaminen tulevaisuuden tarpeisiin. Oppiminen ja opiskelu on murroksessa, koulun täytyy etsiä keinoja niihin vastaamiseen. En usko että koskaan saadaan mitään tieteellisesti kestävää tulosta oppimistulosten paranemisesta tai mahdollisesta huononemisesta. Tulos on oikea jos opiskelija saa paremmat eväät elämää ja tulevaisuutta varten." Ismo

- "Vielä muutama pohdinta: Minä olen osin samoissa ajatuksissa kuin Risto: toisaalta vallalla on hirmuinen innostus padin käyttöön, mutta toisaalta mielessä se, tukeeko tämä varmasti asioiden oppimista kuten sen pitäisi. Tästä jo Hannun kanssa väittelimmekin Joensuussa :)

Taustalla minulla on vielä se näkökulma, että ystäväni on Jyväskylässä tutkijana yliopistolla, ja hänen alaansa on juuri tutkia tietokoneiden merkitystä oppimistulosten kannalta. Tähän mennessä tutkimustulokset ovat olleet aika masentavia, mutta en tiedä, mitä kaikkea hän on tarkalleen ottaen tutkinut. Tablet-tietokoneiden käytöstä opetuksessa ei vielä varmaan paljon tutkimuksia olekaan.

Itseäni kiinnostaisi eniten sähköisten oppimateriaalien tuottaminen omaa opetusta varten. Aionkin tutkia vielä Virpin vinkkaamaa iTunes U:ta." Katriina

- "Olen samaa mieltä kaikien kanssa ja toisaalta ajattelen asiaa eri kantilta monien kanssa. Pitää muistaa, että kysymys ei ole pelkästään laitteesta ja appseista. Tällaisilla opintopäivillä tulee helposti olo, että The Juttu on iPad...  Pädihän on vain väline, jota voidaan käyttää oppimisen apuvälineenä. Olemme mukana aallonharjalla pilotissa, jossa yritetään oppia ymmärtämään mihin uutta laitetta voitaisiin käyttää eikä sitä miten vanhoja ohjelmia voidaan käyttää uudella laitteella. Siihen meillä on vanhat koneet olemassa :). Kehitystä ei voida pysäyttää ja suuntaus näyttää olevan kosketusnäyttöjen ja mobiilien suuntaan.

Oppilaamme ovat kymmenen vuoden päästä työelämässä, johon me myös osaltamme heitä valmistamme. Tässä kohtaa olen samaa mieltä Ismon kanssa, että meidän pitää pystyä opettamaan myös taitoja eikä pelkästään tietoa, sekä taitoja hallita, hankkia, jakaa ja oppia tietoja. Oppimista pitää ajatella kokonaisvaltaisena prosessina eikä pelkästään oppimistuloksina." HannuSeuraavat iLO-päivät pidetään Savonlinnassa huhtikuun 4.-5. päivä. Joensuun osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan 220:een, ja vastaava rajoitus jouduttaneen ottamaan käyttöön keväälläkin. Seurailkaa siis tilannetta! Halukkaat pajanpitäjät voivat ilmoittautua milloin vain, mutta helmikuussa pajatilanteen pitäisi olla aika lailla selvillä, minkä jälkeen varsinainen ilmoittautuminen alkaa. Jatkossa nettiosoite tulee olemaan www.ilopaivat.fi, ja informeeraamme, jahka se on avoinna. iLO-päivät löydät myös Facebookista!