torstai 24. elokuuta 2017

Maahanmuuttoon liittyvä hanke yhteistyössä liettualaisen koulun kanssa


Lyseon lukiolla toteutetaan lukuvuonna 2017-2018 yhteistyöhanke liettualaisen Šiauliai Statys Salkauskis Gymnasiumin kanssa. Sen aiheena on “Integration of Immigrants in Finland and Lithuania. How to Reduce Emigration from Lithuania?”. Projektiin sisältyy Nordplus Junior -rahoituksella toteutettava matka Šiauliaihin joulukuussa ja sikäläisten opiskelijoiden matka Savonlinnaan huhtikuussa. Hankkeeseen kuuluu myös yhteistyössä Savonlinnan kristillisen opiston maahanmuuttajalinjan kanssa toteutettava taideprojekti ja näyttely.
Hankkeen tavoitteena on tutustua maahanmuuttoilmiöön ja maahanmuuttajien tilanteeseen Suomessa ja Liettuassa sekä luoda kontakteja maahanmuuttajiin. Lisäksi hankkeessa tutustutaan Liettuaan, sen kulttuuriin ja kouluelämään sekä liettualaisiin nuoriin sekä vastaavasti tehdään suomalaista koulua, Savonlinnaa ja Suomea tutuksi liettualaisille.
Maahanmuuttoaihe on ajankohtainen ja sen parissa työskentely toteuttaa uuden opetussuunnitelman tavoitetta oppiainerajojen ylittämisestä ja oppimisympäristöjen laajentamisesta koulurakennuksesta ulospäin.  Projektin työkieli on englanti, joten se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden harjoitella sekä englannin puhumista että kirjoittamista. Stasys Salkauskis Gymnasiumissa opiskellaan ruotsia vieraana kielenä, joten sitäkin voidaan tarpeen mukaan käyttää.
Projektissa on mukana  15 opiskelijaa, jotka työskentelevät elokuusta alkaen maahanmuuttoon liittyvän tiedonhaun sekä koulun, kaupungin ja kotimaan esittelyjen parissa. Tiedonhakuun sisältyy mm. maahanmuuttoasioiden parissa työskentelevien viranomaisten vierailuja ja haastatteluja. Opiskelijat keräävät tekemänsä tehtävät portfolioon ja töitä esitellään Liettuan-vierailulla. Koulun muutkin opiskelijat ottavat osaa hankkeeseen, kun eri oppiaineiden kurssilla toteutetaan sen aihepiiriin liittyviä tehtäviä.