maanantai 5. syyskuuta 2016

Voit(olla) paras oppija! -hankkeen alkusanat


Tervetuloa tänne Savonlinnan lyseon lukion hankeblogiin taas uuden äärelle. Tässä ollaan: edellisen Älylataamo-hankkeen tullessa pian päätökseen uutta siementä jo kylvetään hyvissä ajoin ennen talvipakkasten tuloa.

Aloitetaan!


Lyseon lukion kaikille toimijoille yhteisen, nyt käynnistyvän Voit(olla) paras oppija -hankkeen nimi itsessään jo viittaa siihen, että kyseessä on sekä oppimisen mahdollisuus (voit olla paras oppija) että kilpailullinen tavoite (voitolla paras oppija). Tässä hankkeessa siis kaikki oppivat; kuka tai ketkä parhaiten – riippuu tietenkin osanottajista. Tulos nähdään viimeistään hankkeen päättyessä! Tavoitteena tietenkin on, että hankkeessamme voittaa koko yhteisö. 

Opetushallitus myönsi 30.6.2016 päivätyssä päätöksessään Voit(olla) paras oppija -hankkeeseemme valtionavustusta, joka mahdollistaa lukiollemme erilaisia investointeja innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen seuraavan kahden vuoden aikana. Innovatiivisia oppimisympäristöjä ovat hankkeessamme sähköiset pelialustat, joita hyödynnetään oppimisen ja arvioinnin välineenä, ja sitten myös kirjastotila, jota uudistetaan ja laajennetaan uudentyyppiseen käyttöön oppimistilana.

Hankeideamme on

luoda konkreettinen, pedagoginen malli, jolla edistetään oppimista ja arviointia pelillistämisen keinoin hyödyntämällä valmiita pelialustoja nykyaikaisessa oppimisympäristössä.

Idea perustuu kahteen käytännössä todettuun tarpeeseen, joista

ensimmäinen tarve on kehittää opiskelijalähtöistä, yhteistoiminnallista ja LOPSin
henkeä toteuttavaa oppimis- ja arviointimenetelmää, jonka tulokset on
todennettavissa heti.

Toinen tarve on uudistaa koulun olemassa olevia tiloja entistä yhteisöllisimmiksi ja nykyisiä opetustyön käyttötarpeita paremmin palveleviksi oppimistiloiksi, joissa kaikki viihtyvät.

Hankkeemme tavoitteina uuden lukion opetussuunnitelman (LOPS) ohjaamana on

1)     kehittää opiskelijalähtöisesti pelien avulla laadukasta oppimisen menetelmää, johon opiskelijat voivat itse vaikuttaa
2)     kehittää lukiossamme aktiivista, oppiainerajat rikkovaa, yhteisöllistä ja avointa toimintakulttuuria opiskelijoiden, opettajien ja kaikkien yhteisön jäsenten välillä
3)     monipuolistaa oppimisen arviointia ja ottaa käyttöön uusia arviointitapoja sekä parantaa opiskelijoiden omia arviointitaitoja
4)     edistää opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja tutulla, mielekkäällä tavalla
5)     tarjota virikkeellinen, luovuutta ja yhteistoiminnallisuutta edistävä oppimisympäristö, jossa huomioidaan ekologiset ja kestävän elämäntavan periaatteet.

Hankkeen tarkoituksena on 

-    kannustaa opiskelijoita ja opettajia yhteisölliseen aktiivisuuteen, tutkivaan oppimiseen,
    monenlaisen osaamisen jakamiseen ja tietoteknisten taitojen edistämiseen
-    saada tehdystä työstä konkreettista palautetta ja kehittää hankkeen myötä syntyneitä 
    ideoita edelleen
-   tuoda iloa ja lisätä hyvinvointia.

Miten hanke toteutetaan?

Kaksiosainen hanke aloitetaan monikäyttöisen ja viihtyisän tilan rakentamisella ja sisustamisella. Rahaa voidaan käyttää sekä pieneen remonttiin että kalusteisiin ja laitteisiin. Muutostöitä on tarkoitus tehdä kirjastossa ja sen lähiympäristössä, ja kaikki ideat ovat tervetulleita. Myös käytännön toteutuksessa tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat tehdä esimerkiksi sisustukseen liittyviä asioita.

Toinen osa hankkeesta liittyy opetuksen, oppimisen ja arvioinnin kehittämiseen. Siinä on tarkoitus kokeilla pelien tekemistä ja pelaamista osana opiskelua. Ainakin alussa käytetään valmiita ohjelmia tai pelialustoja. Vapaaehtoisia kutsutaan osallistumaan myös tämän osion suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelijoille, jotka toimivat vertaisohjaajina peliprojekteissa, voidaan maksaa palkkioita hankerahoista.

Se, mitä lopulta tehdään ja miten, on meidän kaikkien omissa kätösissämme. Sinun ja minun.


***


Hankkeesta käytävillä kuultua…              Kannustuksen sana…

- Vähän kyllä kuulostaa pelottavalta.                              
                                                                  - Aluksi ehkä, mutta ei lopulta ole.

- Ei miulla ole aikaa.
      
                                                                 - Ei miullakaan aina ole. Mutta jos ei nyt, niin
                                                                   myöhemminkin voi tulla mukaan. Oma kiinnostus toki 
                                                                   ratkaisee.

- Mitä se vaatii?                                     
            - Juuri sen verran kuin itse haluat; saattaa antaa paljon enemmän.

- Miten pitkäksi aikaa siihen pitää sitoutua?  
                
                                                                - Vain siihen asti kuin lupaat kerrallaan. Joskus viisi
                                                                  minuuttiakin voi olla merkityksellinen. Oikeasti!


- Ei toi onnistu.                                                               
                                                                - Kokeillaan kuitenkin ensin. Jos menee mönkään, niin 
                                                                  tehdään sitten toisella tavalla. Mönkä on yleensä hyvä 
                                                                  opettaja.


- Vähän saattaisi kiinnostaa.                                           
                                                               - Kiva, tule kaveriksi katselemaan ja
                                                                 kuuntelemaan. Päätät sitten.


- Kuka sitä hanketta vetää?                    - Koulun opettajat ja opiskelijat yhdessä.
                                                                  Vetovastuu vaihtelee, mutta Ismo, Virpi ja
                                                                  Anita ovat ainakin näin alussa yhteyshenkilöinä.

- Me halutaan tulla mukaan ja osallistutaan
 ihan kaikkeen – tarvitseeko vielä laittaa 
Wilma-viesti vai riittääkö suullinen ilmoitus?
                                       
                                                                - Paras tapa ainakin näin alussa on kertoa
                                                                  asiasta suullisesti ja vielä Wilma-viestitse,
                                                                  jotta muistamme varmasti myöhemmin
                                                                  informoida palavereista ja hankeasioista
                                                                  kaikkia niitä, jotka ovat lennosta 
                                                                  ilmoittautuneet mukaan sanalla 'me'.                                                                                                   
***

Ensimmäinen opiskelijoille ja opettajille yhteinen hankepalaveri on maanantaina 5.9.2016 klo 9.30 opettajainhuoneessa. Tule mukaan työryhmään ideoimaan uutta ja vaikuttamaan koulun toimintaan!

Paikoillanne, valmiit, nyt mennään - voittoa kohti! 


Kiitos OPH!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti